ECS - 浙江 · 宁波 | 电信

● CPU:4C ~ 32C(可选)
● 内存:4G ~ 64G(可选)
● 系统:默认 40G(固定)
● 硬盘:赠送 20G(可选)
● 宽带:10 ~ 300Mbps(可选)
● 防御:10 Gbps(DDOS防护)
● 线路:互联BGP(中国电信)
● 事项:[人工过白] [黑洞10分钟]
59
元/MONTHLY起
立即购买

ECS - 四川 · 成都 | 电信

● CPU:4C ~ 32C(可选)
● 内存:4G ~ 64G(可选)
● 系统:默认 40G(固定)
● 硬盘:赠送 20G(可选)
● 宽带:10 ~ 300Mbps(可选)
● 防御:150 Gbps(DDOS防护)
● 线路:智能BGP(中国电信)
● 事项:[自动过白] [黑洞5分钟]
109
元/MONTHLY起
立即购买

库存: 2

ECS - 安徽 · 马鞍山 | 联通

● CPU:4C ~ 32C(可选)
● 内存:4G ~ 64G(可选)
● 系统:默认 40G(固定)
● 硬盘:赠送 20G(可选)
● 宽带:10 ~ 300Mbps(可选)
● 防御:100 Gbps(DDOS防护)
● 线路:中国联通
● 事项:[人工过白] [秒解防护]
109
元/MONTHLY起
立即购买

库存: 8

ECS - 广东 · 深圳 | 电信

● CPU:2C ~ 16C(可选)
● 内存:4G ~ 32G(可选)
● 系统:默认 40G(固定)
● 硬盘:赠送 40G(可选)
● 宽带:20 ~ 300Mbps(可选)
● 防御:5 Gbps(DDOS防护)
● 线路:中国电信
● 事项:[人工过白] [黑洞24小时]
49
元/MONTHLY起
立即购买

ECS - 华北 · 北京 | BGP

● CPU:2C ~ 16C(可选)
● 内存:2G ~ 32G(可选)
● 系统:默认 40G(固定)
● 硬盘:赠送 40G(可选)
● 宽带:10 ~ 300Mbps(可选)
● 防御:2 Gbps(DDOS防护)
● 线路:BGP(电信/联通/移动)
● 事项:[自动过白] [黑洞24小时]
39
元/MONTHLY起
立即购买
联系我们
返回顶部